Római katolikus egyház Nagymegyeri plébániaSzent Miklós plébániatemplom

Tartalomhoz ugrás

Plébánosok

Plébániánk

Templomunk plébánosai


A nagymegyeri római katolikus templomban lelkipásztori szolgálatot teljesített plébánosok névjegyzéke.
In ADtu Komáromiensi, VADtu Komáromiensi.Antiqua Parochia. Matricae ab 1750 Ecclesia ad Stum Nicolaum Epp. Lingua hungarica, Patronus : Adelhais Com. Kálnoky, nupta Eleazaro Principi Sabran de Pontevés.


1.     1332 - 1337                               
Petrus, plebanus de Megyer
2.     1525 -                                       
Gallus
3.     1561 - 1562                               
Chephy Ladislaus, Vicegerens
4.     1564 -                                        
Michael
5.     1569 -                                        
Casparus
6.     1634 -                                        
Molitoris Paulus
7.     1640 apr.1 -                                  
8.     1642 -                              
9.     1665 oct.9 - 1674                      
Hir Thomas
10.   1674 apr.24 - 1691 apr.10      
Korody Jacobus
11.   1691 apr.24 - 1697 jun.          
Rigó Stephanus
12.   1697 jun.11 - 1701                 
Györgyöy seu Gyöngyössy Michael
13.   1701 apr.25 - 1702 dec.10       
Kebel Michael
14.   1703 jan.18 - 1703                  
Névery Paulus
15.   1703 mai.1 - 1710                  
Hidassy Joannes
16.   1710 jan.22 - 1710 mar.3      
Oláh Bartholomaeus
17.   1716 aug.1 - 1719                  
Palásthy Martinus
18.   1719 mai.2 - 1730 jul.30                 
Károlyi Josephus
19.   1730 aug.12 - 1731               
Passarovics Andreas
20.   1738 mar.8 - 1750                  
Boda Josephus
21.   1750 feb.18 - 1775 oct.30       
Petresics Joannes
22.   1775 nov.30 - 1806 nov.24     
Radiskovics Georgius
23.   1807 feb.6 - 1812 feb.28         
Gianone Franciscus
24.   1812 feb.28 - 1824                  
Rigler Joannes
25.   1824 jul.6 - 1829 oct.19          
Halácsy Aloysius
26.   1829 nov.8 - 1851 oct.22        
Fehér Leopoldus
27.   1851 oct.22 - 1852 feb.2         
Fehér Ferdinandus Admin.
28.   1852 jan.4 - 1877 mai.23        
Majer Joannes
29.   1877 mai.23 - 1878 jul.31       
Tremmer Ludovicus, int. Admin.
30.   1877 aug.1 - 1890
Ziegler Adalbertus, Notar. distr.


Horváth József
Szolgált - 1890 - 1909
Az új templom építésének kezdetén volt a város római katolikus plébánosa

HORVÁTH József (1849–1910) nagymegyeri plébános.

Marczy József

Szolgált 1909 - 1944
A mátyusföldi Hidaskürtön majd Esztergom-Vízivárosban volt káplán és 1909 ben került Nagymegyerre. Irányítása alatt fejeződtek be a javítási munkák az új templomon 1912- ben. Ugyan ebben az évben kinevezték a komáromi esperesi kerület tanfelügyelőjévé. Marczy József a 2.világháború befejezéséig volt városunk nagy tiszteletben álló esperes plébánosa.


Cseri István

Szolgált 1944-1948
A 2. világháború végén a lehető legnehezebb politikai korszakba lett a város plébánosa.A hontalanság évei alatt kiállt hívei mellett. Meglátogatta a politikai tilalom ellenére a Szudéta-területekre kitelepített megyerieket, hogy lelkivigaszt nyújtson számukra. Ezért a politikai hatalom urai igyekeztek tőle megszabadulni. 1948. október 12-én az utolsó Nagymegyerrõl kitelepített családokkal együtt el kellett hagynia az országot. A budapesti Kerepesi-úti temetőben van eltemetve. Sírját 1998-ban meglátogatta a nagymegyeri római katolikus hívek egy kisebb csoportja, Kovács László esperes plébános vezetésével. A síron egy kis emléktáblát helyeztek el.

Czuczor Menyhért

Szolgált - 1948 nov.1 - 1950 jun.15
Az ötvenes évek elején volt a városunk római katolikus plébánosa

Czuczor Menyhért (1913 – 1982?) Érsekújváron /Nové Zámky/ született. 1946­ tól plébános a következő helyeken: Nemeskosút /Košúty/, Nagymegyer /Veľký Meder/, Egyházasbást /Nová Bašta/, Csoltó /Čoltovo/, Pelsőc /Plešivec/, Komáromfüss /Trávnik/, Érsekújváron /Nové Zámky/ élt nyugdíjasként. 1950 után 6 évig papi-, és szerzetesi munkatáborokban él, egy évet a lipótvári /Leopoldov/ börtönben tölt, majd egy évet a szimői /Zemné/ plébánián, nagybátyjánál lakik. Ezután vállalhat plébániát.Hinn Damaszcén
Szolgált - 1950 jun.15 - 1963 jun.30

Az ötvenes és a hatvanas években volt a városunk római katolikus plébánosa.

Hinn Damaszcén (1900 – 1973) Komáromban /Komárno/ született., 1949 – 1963 lelkész Nagymegyeren /Veľký Meder – Čalovo/, 1963 – 1973 nyugalomban Komáromban /Komárno/.


Halász Gyula
Szolgált - 1963 jul.1 - 1964 jan.31
Farkas Jenő pap költõ

Szolgált 1964 feb.1 - 1976
1964-ben került Nagymegyerre ahol 1976-ig maradt. A pap-költő Szencen született 1922-ben. Itt éretségizett, majd a Hittudományi Főiskola befejezése után 1946-ban szentelték pappá. Nagymegyerre való kinevezése előtt Csicsón, Bajtán illetve Nagyabonyban volt plébános. A hatvanas évek közepén (1965) jelenik meg első verseskötete a Csendország, majd 1969 ben A valaki jár a nyomomban c. kötet. Már ezekben a kiadványokban megjelentek olyan versei, amelyek ihlető közege Nagymegyer volt. Nagymegyer után Albáron lett plébános. 1979. szeptember 18-án halt meg a dunaszerdahelyi kórházban. Szencen van eltemetve.


Kovács László

Szolgált 1976 mar.1- 2001 jul.31
Kovács László esperes plébános - 1976 óta volt városunk plébánosa. 1952-ben született Kürtön, az érsekújvári magyar gimnáziumban érettségizett. 1975-ben fejezte be tanulmányait a Pozsonyi Hittudományi Főiskolán és szentelték pappá, nem volt még 23 éves. Párkányban volt 9 hónapig káplán, majd 24 évesen Nagymegyer plébánosa lett. 25 éven keresztül volt e csallóközi kisváros lelkiatyja. Oldallagosan előbb Alistált, majd Ekecset is ellátta. A nagymegyeri plébánia lelki-szellemi központjává vált nemcsak a híveknek, de a járás papjainak is. Teológiai tudása hatalmas volt. Állandóan képezte magát és tudását tovább adta. Mint más a kalandregényt, ő olyan élvezettel olvasta a nehéz dogmatikai műveket. Előadott a hitoktatóképzőn, kisközösségi vezetőképzőn és még számos más helyen. Előbb a dunaszerdahelyi járás iskolaesperese, majd esperese lett. Számos egyházi és világi szervezetnek is tagja volt. Jelentős érdemei vannak abban, hogy a hetvenes évek második felében már rossz állapotban lévő plébánia illetve templom külső és belső renoválását biztosította. 1986-ban pedig új plébánia épült. A rendszerváltás után ő kezdeményezésére lett a templom második védőszentje Szent István. Mindezzel összefüggött a Szent István napi búcsú (ünnepségek) megtartása. 2000 júniusában tartotta ezüstmiséjét Nagymegyeren. 2001-ben lett áthelyezve Szőgyénbe ahol Jó Pásztor vasárnapján 2009.május 3-án visszaadta lelkét a Teremtőjének.

Bíróczi István

Szolgált 2001 aug.1 - 2008 jún. 30
1942. február 6-án született Tardoskedden. Családja Csehországba történő deportálása miatt iskolai tanulmányait Moravská Trebován kezdte (1949), majd Tardoskedden folytatta. Az érsekújvári gimnáziumban érettségizett (1959). Tanulmányait Pozsonyban a Cirill és Metód Hittudományi Karon folytatta. 1964. augusztus 15-én szentelték pappá.
45. éves papi pályafutásának állomásai: - mint káplán: Léva 1964, Ipolyság, 1969, Komárom 1969; -mint plébános: Imely 1972, Vágtornóc 1973, Tallós 1982, Ipolyság 1992, Nagymegyer 2001, Nagykér 2008.
Bíróczi István 1978-tól volt a Nagyszombati Egyházmegye Liturgikus Bizottságának a tagja, 1987-1990-ben Pozsonyban a Cirill és Metód Hittudományi Karon az egyházi liturgikus zene lektora volt. Kutatási területe az egyházi zene és a vallásszociológa. Írásai különféle hazai lapokban jelennek meg. A Glória énekes imakönyv (1991) és egyéb liturgikus kiadványok lektora és egyházi cenzora, a Nagyszombati Érseki Hivatal fordítója, a Hómília – papok részére kézikönyv gyanánt negyedévenként kiadott szentbeszédek tárának szerkeztője (1990), valamint a Remény c. katolikus hetilap külső munkatársa.
1992-ben Ipolyságon megalapította a magyar tanítási nyelvû egyházi alapiskolát és 1994-ben a nyolcostályos egyházi gimnáziumot (Fegyverneki Ferenc egyházi nyolcéves gimnázium, Ipolyság). Ez lett Szlovákia legnagyob magyar egyházi iskolája, amiért Bíróczi István 2001-ben megkapta Ipolyság Város Díját. 1997-ben átépítette és felújíttatta a híres Ipolysági Kálváriát.
2001-től Nagymegyeren szolgált, mint esperes-plébános és kinevezett tagja a Szlovák Püspöki Koferencia mellett működő Országos Liturgikus Bizottságnak. A nagymegyeri Szent Miklós templomot 2003-ban újíttatta fel. 2006-ban a közkedvelt és keresett „Miatyánk“ imakönyv 21. kiadása szövegének teológiai rendezését végezte.
2008. júniusában távozott Nagykérre.
Felhasznált irodalom: Gágyor, J. A Tallósi egyház története. 2007.Mgr. Borka Iván plébános
Szolgál
t 2008 júl.1 - 2010 jún.30Mons. Szakál László János esperes plébános
Szolgát 2010 júl.1 - 2013 júl.1Mgr. Parák László esperes plébános

Szolgát 2013 júl.1 - 2014 júl.1                     

 Mgr. Molnár Ernő káplán                                                             

Szolgát 2014 márc.1 - 2014 júl.1    


     
   Mgr. Mahulányi József  esperes plébános
Szolgál 2014 júl.1 -


Parochia Megyer in ADtu Comaromiensi occurrit in Statutis Capit. Strig. a. 1397. Péterffy, 1.c. - Visitatores a. 1561 et 1562 laudant ornatam et bene ordinatum ecclesiam. - Articulo 6.a. 1647. disponitur ut Evangelics templum in Magy-Megyer restituatur. Adhuc a. 1714. templum helveticae confessioni addicti possederunt. Modo quoque habent oratorium.Copyright (c) 2005 Nagy Albert.
Vissza a tartalomhoz