Római katolikus egyház Nagymegyeri plébániaSzent Miklós plébániatemplom

Tartalomhoz ugrás

Mária Légió

Plébániánk > Lelki mozgalmak > Mária Légió
A Mária Légió bemutatkozása.
  A Mária Légió eredete
  Példaképeink
  FRANK DUFF, a Mária Légió megalapítója


Frank Duff 1889. június 7-én született Írországban, Dublinban egy hétgyermekes család első gyermekeként.
1913-ban csatlakozott a Páli Szent Vince Társasághoz, amelynek a szellemisége nagy hatással volt rá. Tagként fokozatosan nőtt a szeretete a szegények és elnyomottak iránt, akikben – mint mindenkiben, akivel csak találkozott – Krisztust látta és tisztelte.
1916-ban, huszonhét éves korában jelentette meg első írását „Lehetünk mi szentek?” címmel. Ebben élete egyik legfőbb meggyőződését hangsúlyozta, hogy mindannyian, kivétel nélkül az életszentségre vagyunk híva és katolikus hitünk ehhez minden szükséges eszközt megad.
1917-ben megismerte Grignon Szent Lajos „Tökéletes Mária tisztelet” c. művét, amely gyökeresen megváltoztatta életét.
1921. szept. 7-én alakult meg a Mária Légió Frank Duff vezetése alatt azzal a céllal, hogy valami nagyot tegyenek Jézusért. Célkitűzése világiak lelki fejlődésének és apostoli tevékenységének előmozdítása egyházi vezetés mellett, a Szűzanya zászlaja alatt, Krisztus országának mielőbbi megvalósulása érdekében.
A Mária Légió elterjedt a világ szinte valamennyi országában. Közel 3 millió aktív tagja és ennél jóval több segítő (imádkozó) tagja van.
1965-ben VI. Pál pápa meghívta Frank Duffot Rómába, hogy megfigyelőként vegyen részt a II. Vatikáni Zsinaton. A pápa nagyrabecsülése jeleként ezzel kívánta elismerni és megerősíteni Frank Duff apostoli téren végzett hatalmas munkáját.
Frank Duff 1980. november 7-én halt meg, a dublini Glasnevin temetőben temették el.
1996. júniusában dr. Desmond Connell, Dublin érseke boldoggá avatását kezdeményezte, melyhez imáiddal Te is járulj hozzá.


Imádság Isten szolgájának,
Frank Duffnak
a boldoggá avatásáért

Istenünk, Atyánk,
Szolgádnak, Frank Duffnak adott kegyelmed bepillantást engedett Krisztus teste, az Egyház titkainak mélységeibe és megmutatta Máriának, Jézus Édesanyjának ebben a misztériumban betöltött helyét.
Bensőséges Mária tiszteletének másokkal való megosztása céljából alapította meg a Mária Légiót, hogy az anyai szeretetének jele legyen a világ számára és hogy minden gyermekét bevonja az Egyház apostoli munkájába.
Köszönjük Atyánk a neki adott kegyelmeidet és az Egyház javát szolgáló bátor és sugárzó hitét.
Bizalommal kérünk Téged, hogy az õ közbenjárására hallgasd meg eléd terjesztett kéréseinket…
Arra is kérünk – amennyiben ez megegyezik akaratoddal – ismerje el az Egyház élet-szentségét a Te neved dicsőségére, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Egyházi jóváhagyással


  EDEL QUINN, elterjesztette a Mária Légiót Kelet és Közép Afrikában


     Írországban, Kanturkban született 1907. szept. 14-én. Vágyát, hogy egy szemlélődő rendbe lépjen be, gyenge egészségi állapota akadályozta meg. 20 éves korában belépett a Mária Légió dublini szervezetébe. Ettől fogva minden idejét az apostolkodás töltötte ki. 1932-ben súlyosan megbetegedett. Hosszabb időre kórházba került. Meggyengült egészségi állapota ellenére folytatta légiós munkáját.
1936-ban a Mária Légió terjesztéssel bízta meg Kelet- és Közép-Afrikában. Nagy nehézségekkel találkozott úttörõ munkájában. Minden nehézség, valamint megromlott egészségi állapota ellenére feladatát az Istenbe vetett tökéletes szeretet és a Szűzanya anyai segítségére alapozott határtalan bizalom segítségével végezte. Edelt a gondviselés világos, gyakorlatias értelemmel, említésre méltó szervező készséggel, törhetetlen akarattal, mélységes szívbeli melegséggel, emberi együttérzéssel, nagy vidámsággal ajándékozta meg. Ezek a tulajdonságok sohasem hagyták őt cserben. Így sok lelket nyert meg a Mária Légió számára.
    Egyedül, betegségeivel küszködve mégis rendületlenül terjesztette a Mária Légiót. Például a távoli Mauritiuson, az Indiai Óceán körzetében. A csoportok százait és sok Curiát alapított. Az afrikaiak ezreit mozgósította az Egyház szolgálatára.
Edel tevékenységének forrása az Istennel való mély közössége volt, melyet állandó imádsággal tartott Az Eucharisztia állt életének középpontjában: „Mily sivár lenne az élet Oltáriszentség nélkül”, írta egyszer.
Mária tiszteletét gyermeki bizalom és tökéletes ráhagyatkozás jellemezte. Azt mondta, soha semmit nem tud visszautasítani, amiről azt gondolja, hogy a Szűzanya kérése lehet. Rózsafüzérét mindig a kezében látták. Állandó öröm volt benne. Mindig mosolygott sohasem panaszkodott, mindig az emberek rendelkezésére állt, sohasem fukarkodott az idejével.
    Nyolc év hősies küzdelem után Nairobiban halt meg 1944. május 12-én. A misszionáriusok temetőjében temették el. A nairobi érsek által elindított egyházmegyei eljárás - 1957-ben - volt az első lépés boldoggá avatása irányába. Sok tanúságtételt megvizsgáltak már, legfőképp Afrikából és Írországból. Ezekben állhatatos életszentségére mutattak rá, mely megmutatta számunkra az életszentség legvonzóbb formáját is. Rövid időn belül püspökök százai jelezték írásban az ügy támogatását a Szentatya felé. 1994. december 15-én II. János Pál pápa Edel Quinnt „tiszteletre méltó”-ként deklarálta. Egy, az ő közbenjárására történt csodára még mindig szükség van boldoggá avatásához.
Az alábbi kivonatok az ő magánfeljegyzéseibõl és naplójából származnak, jelzik lelki életének főbb vonásait:
„Milyen határtalan bizalommal kell lennünk Isten szeretete iránt! Sohasem szerethetünk eléggé. Tökéletesen adjuk át magunkat és ne törődjünk a terhekkel. Isten majd választ ad a mi hitünkre.”… „Mária szeret minket, mert mi Krisztus öröksége vagyunk. Teljesen adjuk át magunkat Neki, hogy tökéletesen az Övéi lehessünk. Szünet nélkül egyesüljünk Krisztussal. …A mi Urunk szeretetéért szenvedni a legnagyobb öröm.”
Végezetül az ő kedvelt imája:
„Drága Jézus, légy számomra élő, ragyogó valóság.
Hitünk számára jelenlévőbb látomás, mint bármely más külső tény. Drágább, mélyrehatóbban magasztos, mint a legédesebb földi kötelék!”
A Te komoly, kitartó imádságod Edel ügyének sikeréért létfontosságú. A Quito-i bíboros érsek Dél- Amerikában mélységesen meg volt hatva Edel Quinn életének olvasásakor. Suenens bíboros imádságot állított össze a fenti ügy előmozdítására:


Imádság Edel Quinn boldoggá avatásáért

Örök Atya! Köszönöm Neked azt a kegyelmet, amit Te szolgádnak, Edel Quinnek adtál, hogy életében mindig a Te jelenlétedben küzdjön a szívébe öntött sugárzó szeretetért Szentlelked segítségével, és azért az erőért, amit ő az Élet Kenyeréből szerzett magának, azért, hogy dolgozni tudjon a Te neved dicsőségéért, a Te Édesanyád, az Egyház Édesanyjának közbenjárása által.
Bízva, ó irgalmas Atyánk, hogy az ő élete kedves volt előtted, kérlek, add meg nekem azt a különleges kegyelmet, melyet most kérek… és tedd megismerhetővé csodák által azt a dicsőséget, amit ő élvez a mennyben, hogy őt is tisztelhesse az Egyház itt a földön, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Egyházi jóváhagyással


  ALPHONSUS LAMBE, a Mária Légiót Dél-Amerikában terjesztette


Alphonsus Lambe (ismertebb nevén Alfie) Tullamore-ban, Írországban született Keresztelő Szt. János ünnepén, 1932. június 24-én, pénteken a dublini Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ideje alatt.
Szent Jánoshoz hasonlóan, ő is előfutár volt – a Mária Légió előfutára, melyet VI. Pál pápa így jellemzett: „A legnagyobb lelkiségi mozgalom, melyet a nagy szerzetesrendek korszaka óta a lelkek javára alapítottak.”
Fiatalkorát az Ír Keresztény Testvérek noviciátusában töltötte, majd gyenge egészségi állapota miatt elhagyta őket, és megtalálta hivatását a Mária Légió keretén belül. Követté 1953-ban jelölték. Ugyanebben az évben Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén (július 16-án) Seamus Grace-szel a kolumbiai Bogotába távoztak.
Csaknem hat évig szüntelenül dolgozott a Mária Légió terjesztéséért Kolumbiában, Argentínában, Ecuadorban, Uruguayban és Brazíliában. Rövid, de súlyos betegség után Buenos Airesben halt meg szent Ágnes ünnepén 1959. január 21-én.
Isten hatalmas természetes ajándékokkal áldotta meg őt, olyan személyiséggel, mellyel a lelkeket a szolgálatra és az Isten szeretetére vonzotta, az átragadó lelkesedéssel, és a nyelvek tanulásának nagyfokú képességével, melynek segítségével gyorsan megtanult folyékonyan beszélni spanyolul és portugálul.
A Dél-Amerikában töltött évek alatt nagyszámú Mária Légiós csoportot alapított, és sokakat megtanított a légiós apostolkodásra. Mária tisztelete kiemelkedő volt. Amikor légiósokkal vagy másokkal találkozott, mindig buzdította őket a tökéletes Mária tisztelet gyakorlására.
Az Ír Keresztény Testvérek kriptájában temették el őt Argentínában, Buenos Airesben a Recoleta temetőben.
Boldoggá avatási kérelmét 1978-ban a Buenos Airesi Érsekséghez nyújtották be.


Imádság Isten szolgájának,
ALPHONSUS LAMBÉNAK
boldoggá avatásáért


Ó Isten, aki végtelen kegyelmed által lángra lobbantottad szolgád, Alphonsus Lambe szívét az irántad és Édesanyánk, Mária iránti hódoló szeretettel; azzal a szeretettel, amely kinyilatkoztatja önmagát a küzdelmes munkában, imádságban és a lelkek megmentéséért vállalt áldozatban. Engedd, ha ez a Te akaratoddal is megegyezik, az ő közbenjárása által megkaphassuk azt, amire saját érdemeink által nem lennénk érdemesek. Ezt kérjük a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Egyházi jóváhagyással


Copyright (c) 2005 Nagy Albert.
Vissza a tartalomhoz